Növényvédő szerek hatása

Károsító hatóanyagok

Takarónövény kategória Károsodás nagyon valószínű Károsodás elképzelhető Károsodás nem valószínű
Fűfélék atrazin
nikoszulfuron
piroxaszulfon
simazin
s-metolaklór
tembotrion
topramezon
acetoklór
atrazin (NE)
dimetenamid
izoxaflutol
metribuzin
pendimetalin
klopiralid
dikamba
flumetszulam
haloszulfuron
mezotrione
rimszulfuron
safluenacil
Pillangósok atrazin (NE)
klopiralid
flumetszulam
haloszulfuron
izoxaflutol
mezotrione
piroxaszulfon
simazin
tembotrion
topramezon
acetoklór
atrazin (NE)
dikamba
dimetenamid
metribuzin
pendimetalin
s-metolaklór
rimszulfuron
safluenacil
Keresztesvirágúak atrazin (NE)
flumetszulam
haloszulfuron
izoxaflutol
mezotrion
simazin
atrazin (NE)
metribuzin
pendimetalin
piroxaszulfon
tembotrion
topramezon
acetoklór
klopiralid
dimethenamid
dikamba
pendimetalin
rimszulfuron
safluenaicl
s-metolaklór

A fűféle, pillangós és keresztesvirágú takarónövényeket a kukorica sorközébe történő vetés esetén az alábbi hatóanyagok károsíthatják.
A “Károsodás nagyon valószínű” kategóriába tartozó hatóanyagok használata ilyen esetekben nem javasolt.
A “Károsodás elképzelhető” oszlopban szereplő hatóanyagok használhatóak, azonban károsíthatják a köztesnövényeket. A dózis 50-60%-ra csökkentésre javasolt.
A “Károsodás nem valószínű” besorolású hatóanyagokat tartalmazó szerek normál dózisban alkalmazhatóak a köztesnövények károsítása nélkül.

Tolerancia

Takarónövény kategória Hatóanyag
Fűfélék bentazon
bromoxinil
karfentrazon
dikamba
flumetszulam + klopiralid
flutiacet
glufozinát
glifozát
haloszulfuron
haloszulfuron + dikamba
mezotrion
rimszulfuron + tifenszulfuron
tifenszulfuron
Pillangósok /
Keresztesvirágúak
bentazon
bromoxinil
karfentrazon
flutiacet
glufozinát
glifozát
tifenszulfuron